Räisäläisten uudet kotikunnat


Professori Leo Paukkunen on laajasti tutkinut siirtokarjalaisten vaiheita sodan jälkeen, heidän mukautumistaan, sopeutumistaan ja sulautumistaan uuteen ympäristöön. Raportissaan hän käsittelee kutakin luovutetun Karjalan kuntaa erikseen. Laajan tietoaineiston perusteella Paukkunen kartoittaa siirtokarjalaisten uudet asuinsijat sodanjälkeiseltä ajalta nykypäivään asti.

Räisäläisiä lähti evakkoon lähes 8.000 henkeä. Heidän lopulliseksi pääsijoitusalueekseen muodostui Satakunta sekä lisäalueiksi muutama kunta Salon ympäristöstä ja lounaisesta Hämeestä. Yhteensä räisäläisille muodostettiin tiloja yli 20 kuntaan. - Seuraava taulukko kuvaa syntyperäisten räisäläisten asuinpaikkoja vuosina 1971, 1983, 1987 ja 1990:

   Kunnissa räisäläisiä  	1971  	1983  	1987  	1990

   Uudenmaan lääni  		928  	741 	 649  	606
   Turun ja Porin lääni  	2699  	2141  	1934  	1789
   Hämeen lääni  		822  	675  	629  	582
   Kymen lääni  		379  	277  	243  	219
   Mikkelin lääni  		144  	99  	93  	84
   Kuopion lääni  		47  	39  	31  	26
   Pohjois-Karjalan lääni 	51  	31  	30  	26
   Keski-Suomen lääni  	143  	110  	97  	89
   Vaasan lääni  		208  	169  	147  	143
   Oulun lääni 		91	79	75	71
   Lapin lääni 	 	59	35	32	23

   Koko maa			5571	4396	3960	3658

Taulukko osoittaa selvästi, että Turun ja Porin lääni ja muut eteläiset läänit ovat saaneet pääosan räisäläisistä asukkaikseen. Varsin runsaasti heitä on "tarttunut" pysyvästi myös Vaasan lääniin.

Paukkunen on kartoittanut myös räisäläisten "kuntakeskukset", joissa asui vähintäin 50 syntyperäistä räisäläistä:

Uudenmaan lääni
1971: Helsinki 485, Vantaa 92, Espoo 80
1983: Helsinki 366, Vantaa 83, Espoo 67
1987: Helsinki 485, Vantaa 75, Espoo 58

Turun ja Porin lääni
1971: Kokemäki 425, Eura 269, Harjavalta 217, Köyliö 216, Rauma 181, Kiukainen 132, Pori 128, Turku 126, Eurajoki 103, Rauman mlk 99, Säkylä 99, Nakkila 57
1983: Kokemäki 311, Eura 213, Harjavalta 175, Rauma 156, Köyliö 149, Turku 117, Pori 117, Kiukainen 92, Eurajoki 82, Rauman mlk 79, Säkylä 75
1987: Kokemäki 272, Eura 194, Harjavalta 160, Rauma 146, Köyliö 131, Pori 112, Turku 108, Kiukainen 79, Eurajoki 71, Säkylä 68, Rauman mlk 66

Hämeen lääni
1971: Tampere 176, Lahti 115, Hämeenlinna 66
1983: Tampere 153, Lahti 108, Hämeenlinna 51
1987: Tampere 153, Lahti 91

Kymen lääni
1971: Imatra 84, Lappeenranta 51
1983: Imatra 61
1987: Imatra 53

Taulukko osoittaa, että räisäläisiä on suurempina ryhminä ennen kaikkea kaupungeissa, mutta myös Turun ja Porin läänin muutamissa vauraissa maalaiskunnissa.

Räisäläisten Säätiö tilasi Väestörekisterikeskukselta tilaston (pvm. 20.07.1995). Syntyperäisiä räisäläisiä löytyi vielä kaikkiaan 3074 henkeä. Heidän asuinpaikkansa jakaantuvat seuraavasti (luettelot kunnista, joissa yli 30 räisäläistä):

Uudenmaan lääni: 500 räisäläistä 29 eri kunnassa. Helsinki 232, Vantaa 58, Espoo 49, Hyvinkää 33
Turun ja Porin lääni: 1530 räisäläistä 75 eri kunnassa. Kokemäki 209, Rauma 176 (kuntaliitos toi myös mlk:n räisäläiset tähän lukuun), Harjavalta 135, Eura 143, Pori 99, Turku 89, Köyliö 85, Eurajoki 55, Kiukainen 54, Säkylä 52, Nakkila 35, Salo 35
Hämeen lääni: 479 räisäläistä 43 eri kunnassa. Tampere 133, Lahti 72
Kymen lääni: 172 räisäläistä 23 eri kunnassa. Imatra 36
Mikkelin lääni: 62 räisäläistä 17 eri kunnassa
Pohjois-Karjalan lääni: 20 räisäläistä 9 eri kunnassa.
Kuopion lääni: 22 räisäläistä 10 eri kunnassa.
Keski-Suomen lääni: 78 räisäläistä 19 eri kunnassa.
Vaasan lääni: 127 räisäläistä 29 eri kunnassa.
Oulun lääni: 68 räisäläistä 24 eri kunnassa.
Lapin lääni: 15 räisäläistä 10 eri kunnassa.
Ahvenanmaan maakunta: yksi räisäläinen.

Takaisin etusivulle