Siirlahtelaisuus nyky-Zavetnojessa

 

Venäläinen kotisivu Siirlahdesta

 

Kuten Vieraskirja-palstaa seuranneet ovat todenneet, on pietarilainen Sergey Solyanko avannut venäjänkielisen kotisivun Siirlahti Zavetnoje ja vieraillut Siirlahden kotisivulla. Hän on Siirlahden nykyisen vapaa-ajankeskuksen omistavan pietarilaisen Lenpoligraphmash-yhtiön energiajohtaja, joka on henkilökohtaisesti kiinnostunut Karjalankannaksen ja Siirlahden menneisyydestä ja on Siirlahden entiselle kansakoululle rakennetun kotiseutumuseon vastuuhenkilö. Kotisivulla pyritään herättämään kiinnostusta nykyiseen Zavetnojeen unohtamatta entistä Siirlahteakaan. 

 

Kotisivulla on myös melko laaja valokuvakokoelma, joskin osa kuvista on otettu muualta kuin Siirlahdesta.

 

Venäläinen kotisivu löytyy osoitteesta http://www.zavetnoe.lenpoligraphmash.spb.ru

ja englanninkielinen osoitteesta http://www.zavetnoe.lenpoligraphmash.spb.ru/index.php?lang=2

 

Yhteistyöhankkeita vireille Siirlahdessa

 

Kotisivujen välityksellä virinneen vuoropuhelun johdosta kävivät Siirlahden koulupiirin kylätoimikunnan edustajat (Antti Kiuru, Antti Kuisma ja Veikko Makaska; tulkkina Timo Priiki) 16.03.2009 Pietarissa perehtymässä Lenpoligraphmash-yhtiön pääinsinöörin Anatoly Voronuykin luona suunnitelmiin Siirlahti – Zavetnojen seudullisen kotiseututyön kehittämiseksi ja sen historiallisen kulttuurin esilletuomiseksi.

 

Matkan yhteydessä käytiin 17.03.2009 myös Siirlahdessa, jossa tutustuttiin Sergey Solyankon esittelemänä entisen kansakoulun tiloihin rakenteilla olevaan kotiseutumuseoon ja entisen suomalaistalon entisöintisuunnitelmiin. 

 

Matkan aikana kävi ilmi Siirlahden nykyisen omistajatahon vilpitön pyrkimys tuoda esille seudun historiallista menneisyyttä  sekä suomalaisesta että venäläisestä näkökulmasta ja kehittää yhteistyötä Siirlahden entisten asukkaiden ja heidän jälkeläistensä  kanssa myönteisessä hengessä. Tällä perusteella kylätoimikunta onkin päättänyt ”tarttua ojennettuun käteen” ja jatkaa alkanutta yhteistyötä tavoitteena sopia konkreettisista yhteisistä toimenpiteistä ja hankkeista Siirlahti – Zavetnoje-kotiseututyön kehittämisessä.

 

Käydyn neuvottelun ensimmäisenä konkreettisena tuloksena on venäläisen Siirlahti – Zavetnoje-kotisivun  englanninkielisen nettiversion ilmestyminen.

Sittemmin kylätoimikunta on 05.12.2009 allekirjoitetun aiesopimuksen muodossa sopinut Lenpoligraphmashin kanssa  seuraavista yhteistyökohteista:

 

  1. Siirlahti- Zavetnojen historian esittäminen tiivistettynä suomen-, venäjän- ja englanninkielisen esitteen muodossa

  1. Siirlahtea, sen argeologiaa ja elämää ennen v. 1944 sekä kyläläisten yhteydenpitoa v. 1944 jälkeen esittelevän osaston aineiston kokoaminen Siirlahden entisessä kansakoulussa sijaitsevaan kotiseutumuseoon.

  1. Avustaminen entisen suomalaisen talo-ja rakennusryhmän ulko-ja sisäpuolen sekä ympäristön entisöimisessä keräämällä taloon liittyvää aineistoa aidon kokonaiskuvan luomiseksi  talosta ja sen sisustuksesta suomalaisaikana.

 

Siirlahden historia-esitteet

 

Aiesopimuksen tuloksena sai kylätoimikunta 24.03.2010 käyttöönsä Siirlahden historiaa käsittelevät suomen-, venäjän-, englanninkieliset esitteet,

Esite1_4.jpg (1457528 tavu(a))    Esite2_3.jpg (1413411 tavu(a))

joiden sisältö on laadittu kiinteässä yhteistyössä osapuolten kesken.

 

 

Kotiseutumuseon Siirlahti-osasto

 

Kylätoimikunnan nimeämä työryhmä (Maija Jaakkola, Arja Keskinen, Antti Kuisma pj, Erkki Patjas ja Maija-Liisa Varila) ideoitsi kotiseutumuseon Siirlahti-osastossa esiteltävät asiat,  keräsi kyseisen aineiston ja museoesineet, esitteli ajatuksensa Lenpoligraphmasille ja teki apuraha-anomukset syntyvien kustannusten kattamiseksi.

Siirlahti-osaston kuvallinen ja sanallinen aineisto on esitelty  näyttelytauluilla   yhtenäisinä kokonaisuuksina, jotka kertovat  elämästä     entisessä Siirlahdessa, siirlahtelaisista ja heidän vaiheistaan. Tauluissa olevat tekstit ovat sekä suomeksi että venäjäksi.  Näyttelytaulujen graafisen suunnittelun teki talkootyönä siirlahtelaissyntyinen  taiteilija Jari Koivisto ja käännöstyön venäjäksi Timo Priiki. Suurikokoisen Siirlahden kartan ja laadukkaat näyttelytaulut valmisti Tampereen Mainosteko Oy. Taloudellista tukea hanke sai Karjalan Kulttuurirahastolta, Räisäläisten Säätiöltä sekä eräiltä yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä

 

Esillä olevaa teksti- ja kuva-aineistoa:

 

PDF1_sivu_1.jpg (2647284 tavu(a))     PDF1_sivu_2.jpg (2486140 tavu(a))  

 

PDF2_sivu_1.jpg (4210214 tavu(a))

 

PDF3_sivu_1.jpg (2847411 tavu(a))     PDF3_sivu_2.jpg (2958520 tavu(a))

 

PDF4_sivu_1.jpg (2769693 tavu(a))     PDF4_sivu_2.jpg (2573376 tavu(a))     PDF4_sivu_3.jpg (2599391 tavu(a))

 

PDF_kartta.jpg (5799662 tavu(a))   

 

Siirlahti-osaston kokoaminen ja  rakentaminen tapahtui kiinteässä yhteistyössä Sergey Solyankon ja hänen vaimonsa Ekaterina Kukushkinan kanssa, ja niinpä Siirlahti-osasto voitiin avata 28.08.2010 huolimatta kaikista Asta-myrskyn aiheuttamista vastuksista. Osaston pystyttämiseen ja avajaisiin  osallistuivat siirlahtelaisten puolelta Ossi Kamppinen, Antti Kiuru, Jarkko Kuisma, Antti Kuisma ja Veikko Malaska. Avajaistilaisuudessa olivat myös läsnä  Hannu Takala Lahden kaupunginmuseosta  sekä Marina Petrova ja Lidia Ivanova Kurkijoen kotiseutumuseosta. Tapahtuma sai myös julkisuutta sekä paikallisessa että suomalaisessa mediassa, sillä  venäläinen paikallislehti, Räisäläinen (nro 3/2010, 09.09.2010) ja Karjala (nro 36,09.09.2010) julkaisivat  Siirlahti-osaston avaamisesta artikkelit, ja YLE Ykkönen uutisoi tapahtumasta pääuutislähetyksessään 29.09.2010. 

 

 

Valokuvia Siirlahti-osastosta ja sen avajaisista 28.08.2010 (Kuvanut J.Kuisma)

 

Kotiseutumuseon arkeologiaosasto

 

Aiesopimuksen mukaisesti kylätoimikunta on täydentänyt  kotiseutumuseon arkeologia-osastoa kokoamalla ja valmistelemalla suomalaisten ja venäläisten arkeologien tutkimuksiin nojaavaa esittelyaineistoa ja tuomalla tällä tavoin esille Siirlahden  seudun erittäin löytörikasta esihistoriaa ja valottamalla samalla myös Karjalankannaksen asuttamisen varhaisia vaiheita.

Aineiston kokoamisen  ja viimeistelyn suorittivat  FT Hannu Takala Lahden Kaupunginmuseosta ja FT Aleksandr Saksa Venäjän tiedeakatemiasta.

Taloudellista tukea hanke sai Karjalan Kulttuurirahastolta.

Suomalaisella aineistolla täydennetty arkeologiaosasto avattiin 27.05.2011 ja sen pystyttämiseen osallistuivat Hannu Takala, Antti Kuisma ja Veikko Malaska.

 

Esillä olevaa kuva-aineistoa:

 

   

            Posteri 1 suomennos                         Posteri 2 suomennos                        Posteri 3 suomennos

 

Suomalaisen talo- ja rakennusryhmän entisöiminen

 

Kylätoimikunta on koonnut saatavilla olevat tiedot rakennusten alkuperäisestä asusta sekä kalustuksesta ja käyttötarkoituksesta

Aiesopimuksessa sovittua entisöimistyötä ei LPM ole kuitenkaan toistaiseksi käynnistänyt, ilmeisesti taloudellisista syistä. Asiasta on neuvoteltu Pietarissa 07.10.2011.