Henkilökuvia- teksti

(Tekstit pohjautuvat Elvi Kuisman (o.s. Patjas),Heikki Huppusen ja Pentti Pelkosen Siirlahden kyläkirjassa julkaistuihin muisteluihin ja kirjoituksiin)

 

Elvi Kuisma (o.s. Patjas):

 

 

Erkki Patjas:

   Veljekset liikkuit  melkei ain yhes ja hei ajatuksetkii taisiit olla nii samalaisii, et ei tarvint

   toista  eriksee haastatella ko ties häne mielipitteese. No yks ykstuumane päätös ol kuitekii

   heil iha valmiiks jo päätetty ja tuntu iha selvält. ” Myö  o-te-taa-kii  sit  yh-tei-ne  ak-ka!”