Maisemaa Räisälästä vaakuna
Kuudeskymmenestoinen vuosikerta 2016