Räisäläinen perinnearkisto järjestykseen

Antti Kuisma, teksti
Oulun maakunta-arkisto, valokuvat

Kuluvana vuonna on Räisälä-keskuksessa paneuduttu Räisäläisten Säätiön hallussa olevan, räisäläisyhdistysten ja -yhteisöjen sekä myös eräiden yksityishenkilöiden jälkeensä jättämän kirjallisen aineiston inventointiin ja järjestämiseen. Tätä työtä on johtanut ja valvonut harjavaltalainen arkistoinnin asiantuntija Liisa Leppäkorpi, ja sitä on taloudellisesti tukenut museovirasto myöntämällään avustuksella. Alun perin oli tarkoituksena palkata järjestämistehtävään ulkopuolinen, mutta sopivan hakijan puutteessa aikeesta luovuttiin, ja työtä on talkoovoimin tehnyt asiantuntijan johdolla pieni, Räisälän asiat tunteva työryhmä. Tämä ratkaisu on työn edistymisen myötä osoittautunutkin ehdottomasti ulkopuolisen käyttöä onnistuneemmaksi.

Arkistoja ja kokoelmia

Tähän mennessä on järjestetty arkistoiksi seuraavien toimintansa jo lopettaneiden yhdistysten, seurojen ja yritysten aineisto:
– Honkilahden Karjalaiset
– Mannerheimin Lastensuojeluliiton Räisälän    paikallisosasto
– Räisälän Aseveljet
– Räisälän kansanopisto
– Räisälän nuorisoseura Unnunkoski
– Räisälän osuuskauppa
– Räisälän Maidonmyyntiosuuskunta
– Räisälän Marttayhdistys
– Särkisalon Marttayhdistys
– Kivipellon/Tuomaalan Marttayhdistys
– Unnunkosken Marttayhdistys

Arkiston järjestäminen alkaa aineiston seulomisesta ....

Lisäksi on koottu kokoelmiksi Räisälään ja räisäläisiin liittyvää aineistoa eri aihepiireistä, sekä yksittäisten räisäläisten merkittävää kirjallista aineistoa.

Vielä toimintaansa jatkavien yhdistysten osalta on Säätiön hallituksessa päätetty, että Räisälä-keskuksen arkistotiloihin otetaan säilytettäväksi yhdistysten kirjallista aineistoa tapauskohtaisesti sovittavin pelisäännöin kuitenkin niin, ettei Säätiö sitoudu tässä vaiheessa huolehtimaan kyseisen aineiston järjestämisestä.

Täydennystä kaivataan

Jo käsitellyn aineiston osalta on todettu täydennystarvetta mm. Räisälän nuorisoseura Unnunkoskesta ja Räisälän Marttayhdistyksestä. Lisäksi Säätiön hallussa ei ole minkäänlaista arkistoaineistoa mm. seuraavista räisäläis-
yhdistyksistä:

– Makkolan, Myllypellon, Siirlahden, Timoskalan ja Tiurin nuorisoseurat
– Alhotojan, Myllypellon, Siirlahden, Timoskalan ja Tiurin marttayhdistykset
– Hytinlahden, Myllypellon, Räisälän, Särkisalon ja Unnunkosken työväenyhdistykset
– Maalaisliiton Hytinlahden&Unnunkosken, Kivipellon, Makkolan&Lammasmäen, Myllypellon, Räisälän, Siirlahden, Särkisalon sekä Tiurin&Humalaisten paikallisosastot
– Räisälän suojeluskunta kyläosastoineen ja poikaosastoineen
– Lotta Svärdin Räisälän paikallisosasto kyläosastoineen ja pikkulottaosastoineen.
– Lahden Seudun Räisäläiset puhumattakaan Räisälässä toimineista pankeista ja liikeyrityksistä

Olisi toivottavaa, että puutteellisuudet edellä lueteltujen osalta voitaisiin vielä poistaa.

(Toki osa yhdistysten arkistoista on saatettu jo aiemmin toimittaa johonkin valtakunnalliseen keskusarkistoon tai Mikkelin maakunta-arkistoon, mutta siitäkin olisi syytä saada tieto Räisälä-keskukseen).

Myös muu, sisällöltään vaatimattomaltakin tuntuva vanha Räisälään tai räisäläiseen liittyvä dokumentti olisi tervetullut Räisälä- keskuksen kokoelmiin.

Hyvät lukijat:

Mikäli hallussanne on tai käsiinne joutuu arkistoaineistoa, jonka arvelette täydentävän Räisälä- keskuksen perinnearkistoa, ottakaa ujostelematta yhteyttä Säätiön museovastaavaan, niin selvitetään, onko aineistollenne säätiöllä käyttöä !

Perinneaineiston kerääminen ja arkistointi on jatkuva prosessi

Räisäläisten Säätiö on sääntöjensä mukaisesti pääosin huolehtinut räisäläisen perinteen vaalimisesta nykyisessä Kanta-Suomessa, mutta varsin merkittävä on ollut myös kylä- ja koulupiiritoimikuntien panos tässä työssä. Niinpä niiden jopa vuosikymmeniä jatkuneen toiminnan myötä syntynyt perinneaineisto olisi myös syytä kerätä suunnitelmallisesti ja arkistoida järjestelmällisesti, ennen kuin se on liian myöhäistä.

Vetoankin mainitsemiini toimikuntiin: Pannaan nyt hihat heilumaan ja toimikunnan arkisto järjestykseen!

Tähän olisi nyt ”tuhannen taalan paikka”, sillä mikäli halukkaita ilmaantuu, voidaan heille Säätiön perinneaineiston järjestämiseen liittyen järjestää asiantuntijan vetämä tehokas opastus toimikunnan arkiston järjestämisessä.

.... ja päättyy inventoidun ja luetteloidun sekä tarkoituksenmukaisiin koteloihin sijoitetun aineiston säilyttämiseen arkistohyllyissä

Kokemuksesta voin kertoa, että arkistoaineiston inventointi ja järjestäminen maksaa vaivan ja on mitä mielenkiintoisinta puuhaa antaessaan tilaisuuden kurkistaa vuosikymmenien takaiseen aikaan ja silloiseen tapaan toimia.

Museovastaavan yhteystiedot:
Antti Kuisma
Pallaskatu 1B7 15900 LAHTI
Puhelin 040-5480275
S-posti antti.kuisma@raisala.fi

Takaisin joulukuun 2015 lehteen