Karjalainen pataljoona 6


Erillinen Pataljoona 6 muodostettiin lokakuussa 1939, sen henkilöstöön kuului kaikkiaan 1055 sotilasta. Heistä 427 oli Räisälästä, 216 Käkisalmen maalaiskunnasta, 208 Sakkolasta ja 177 Kaukolasta. Loput 27 tulivat 14 muista kunnista, pääosin hekin Karjalankannakselta. Kaikkiaan talvisota aiheutti Er.P 6:lle kaatuneina 145 miehen tappiot.

III armeijakunnan komentaja kenraali Erik Heinrichs kirjoitti 4.4.1940 Er.P 6:n komentajalle majuri Oiva Saarelaiselle: Raskaan sodan jälkeen tuli raskas rauha. Se on kestettävä, niin kuin kestettiin sodan rasitukset. Päättyneen taistelun uljaimpia muistoja on ErP 6:n tarina ... tahdon täten lähettää parhaat tervehdykseni Teille ja miehillenne. Näille kodittomille sankareille kuuluu koko isänmaan kiitos...

Karjalainen pataljoona talvisodassa

Er.P 6 on viettänyt asevelijuhlaa aina 27.12 Keljan päivänä. Päivä perustuu 27.12.1939 Keljassa menstyksellisesti suoritettuun vastahyökkäykseen. Kun Er.P 6 vietti viimeistä asevelijuhlaansa Keljan taistelun 60v. muistopäivänä 27.12.1999 Tampereella, oli paikalla 11 pataljoonan veteraania. Nämä juhlat olivat jatkuneet joitakin poikkeuksia lukuunottamatta yhtäjaksoisesti 50-vuotta.

12.7.2001 neljä säätiötä (Kaukola-säätiö, Käkisalmi-säätiö, Sakkola-Säätiö ja Räisäläisten Säätiö) perustivat ErP6:n perinneyhdistyksen. Yhdistyksen toiminta-ajatus on kieteytetty sanoihin Talvisodan muisto ei saa koskaan sammua. Yhdistyksen puheenjohtajuus on kiertävä perustaja säätiöiden kesken.Yhdistykseen voivat liittyä ainaisjäseniksi yhteisöt ja yksityiset henkilöt.

Perinneyhdistys on jatkanut näitä asevelijuhlia vuosittain samana "Keljan päivänä". 70-vuotismuistojuhla ja valokuvanäyttelyn 2009 sekä Er.P 6:n taistelupaikoille tuttustumismatkan 2004 yhdistys on järjestänyt. Myös Er.P 6:n aineiston kerääminen ja taltioiminen on yhdistyksen toimenkuvassa. Aineisto on toistaiseksi taltioitu Sakkola-museoon Lempäälässä.

Keljan muistojuhlassa Tampereella 27.12.2005 oli veteraaneista vielä mukana edessä vas. Yrjö Raaska ja räisäläinen Mikko Puputti sekä takana vas. Viljo Mannikainen sekä Väinö Poutanen Räisälästä (kuva Marjo Ristilä-Toikka).

Perinneyhdistyksen suuri ponnistus oli saada muistomerkki pystytettyä Keljaan. Viiden vuoden odettelun jälkeen saatiin pystytyslupa. Er.P 6:n sankarivainajille ja veteraaneille omistettu muistomerkki paljastettiin 22.8.2009. Läsnä oli lähes kaksisataa juhlavierasta Sakkolan Runteenmäellä.

Perinneyhdistykseltä on saatavana muistomerkin pienoismalleja sekä pöytästandardia.

Seuraavassa Räisäläinen lehden Er.P 6:n artikkelit:

Takaisin etusivulle