Räisälä-museo mukana Suomi 100-juhlavuosihankkeessa


Suomen itsenäisyyden juhlavuosi korostaa suomalaista kansanvaltaisuutta, ihmisarvon loukkaamattomuutta, yksilön vapautta ja oikeuksia sekä edistää oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta yhteiskunnassa.
Juhlavuoden tavoitteena on myös välittää tietoa, edistää oppimista ja luoda edellytyksiä sitouttavalle keskustelulle niistä keskeisistä arvoista ja periaatteista, joille suomalainen moniarvoinen kansanvalta rakentuu. Vuosi edistää tietoisuutta ja ymmärrystä siitä, kuinka Suomi kansakuntana ja osana pohjoismaita rakentui kiinteäksi osaksi Eurooppaa ja Euroopan Unionia.

Myös Räisälä-museo osallistuu monien muiden paikallismuseoiden tavoin valtioneuvoston koordinoimaan kattavaan valtakunnalliseen Suomi 100-juhlavuosikampanjaan Suomen Museoliiton ja Suomen Kotiseutuliiton käynnistämissä hankkeissa:

Yhteinen perintö 2017

Räisälä-museo osallistuu Suomen Museoliiton Yhteinen perintö 2017-tapahtumaketjuun Räisälä-keskuksessa 19.05.-31.12.2017 avoinna olevalla vaihtuvalla näyttelyllä, jonka teemana on ”Aktivismi ja jääkäriliike Räisälässä”.


Räisäläiset jääkärit Aarne Korhonen, Veikko Läheniemi, Juho Henttinen, Antti Junkkari ja Matti Koskinen

Näyttelyssä esitellään sanoin, kuvin, muotokuvin ja esinein aktivismi ja jääkäriliike Suomessa ja Räisälässä, räisäläinen vaikuttaja, vankkumaton itsenäisyysmies, aktivisti ja oman tiensä kulkija Matti Läheniemi, sekä räisäläiset jääkärit: edellisen poika jääkärivänrikki Veikko Läheniemi ja vävy jääkärivänrikki Antti Junkkari sekä jääkärivääpelit Aarne Korhonen ja Matti Koskinen ja jääkäri Juho Henttinen. Lisäksi vuoden mittaan järjestetään Räisälä-keskuksessa tapahtumia, joista ensimmäinen oli loppiaisena hankkeeseen osallistuvissa muissakin museoissa toteutettu” Hetki kulttuurin ja kahvin parissa” -tilaisuus, josta enemmän toisaalla tässä lehdessä

Yksi esine – tuhat tarinaa

Räisälä-museo osallistuu Suomen Kotiseutuliiton ”Yksi esine – tuhat tarinaa” -hankkeeseen museon esinekokoelmaan kuuluvalla Matti Läheniemen muotokuvalla ja siihen liittyvällä tarinalla ”Aktivismi ja jääkäriliike Räisälässä”.

Hankkeeseen ilmoitetut esineet ja niihin liittyvät tarinat ovat nähtävissä ja luettavissa kotisivulla www.kotiseutuliitto.fi osiossa Toiminta ja hankkeet/Yksi esine-tuhat tarinaa/Flickr