Valikko

Räisälä-keskus ja -museo

Räisälä-museo kertoo luovutetusta Karjalasta, sen yhden pitäjän, Räisälän, menneisyydestä ja nykyisyydestä. Ennen muuta se kertoo ihmisistä, jotka joutuivat jättämään kotinsa ja sopeutumaan uuteen elämään nyky-Suomessa. Räisäläisten Säätiö perusti vuonna 2004 Räisälä-museon, joka toimi aluksi Kokemäellä, ja vuodesta 2014 alkaen Köyliössä avatussa modernissa Räisälä-keskuksessa.

Räisälä-museo kertoo monta tarinaa

Räisälä-museoon saapuvan vierailijan vastaanottaa Räisälän kirkon kello, joka evakuoitiin Räisälän kirkosta jatkosodan loppupuolella. Peremmällä museossa kävijä saa vankan tietopaketin Karjalasta, Räisälästä, elämästä rajaseudulla, siirtolaisuudesta ja sopeutumisesta uusiin olosuhteisiin.

Museon perusnäyttelyssä esitellään esinein, tekstein ja kuvin Räisälän menneisyyttä esihistoriasta aina Räisälästä luopumiseen saakka sekä myös Räisälä-Melnikovon nykyisyyttä. Museo kertoo myös sodista ja evakkomatkoista, joille koko Räisälän väestön oli lähdettävä. Omassa osiossaan esitellään Räisälän kansanopistoa sen persoonallisine perustajineen. Räisälä-keskuksen laaja Karjalankannasta ja Räisälää käsittelevä kirjasto täydentää tiedonjanoisten tarpeita ja suurin osa digitaalisen valokuva-arkiston valokuvista.

Räisälä-museo antaa paljon niille, joiden kotiseutu jäi Karjalaan sekä heidän jälkeläisilleen. Museo on kuitenkin ajankohtainen kenelle tahansa: elämä rajaseudulla, siirtolaisuus, selviäminen ja sopeutuminen ovat tätä päivää niin meille kuin muualta Suomeen tulleille.