Lisätty: 17.09.2020Lisätty: 17.09.2020

Räisäläisten Säätiön hallituksen puheenjohtajan mietteitä kirjoitus, joka oli jäänyt pois Räisäläinen lehdestä 2020 nro 3.

Puheenjohtajan mietteitä 2020-3Lisätty: 17.09.2020Lisätty: 26.04.2020

Hallintoneuvoston kokous pidettiin 25.04.2020 teams-kokouksena

Kokous hyväksyi viime vuoden tilit ja toimintakertomuksen.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio tälle vuodelle hyväksyttiin joitakin tarkistuksia tehden, lähinnä koronasta aiheutuvien muutosten takia.

Säätiön uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Seila Hoppendorff, varapuheenjohtajaksi Jouko Perttu, jäseniksi Erkki Marila, Matti Lunden ja Kirsti Mäkitalo. Hallituksen varajäseninä jatkavat Risto Pohjalainen ja Juha Pökkönen. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Jarkko Peltola ja varapuheenjohtajana Erkki Karonen. Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Kari Seppä ja Jyri Huppunen sekä varajäsen Antti Ruponen valittiin uudelleen. Tilintarkastajaksi valittiin HT-tilintarkastaja Hannu Järvimäki ja varalla HT-tilintarkastaja Kalle Lempainen. Vuoden 2021 Räisäläjuhlien pitopaikaksi päätettiin Eura.

Hallintoneuvoston kokouksen jälkeen pidettiin lyhyt hallituksen kokous, jossa valittiin hallituksen sihteeriksi Kirsti Mäkitalo, rahastonhoitajaksi Erkki Marila ja museovastaavaksi Risto Pohjalainen.


Lisätty: 19.03.2020Lisätty: 16.03.2020

Henki elää!

-kirjasta otetaan ehkä toinen painos,
henkilötietojen tarkistuksia kaivataan

Er.P 6:n aseveli- ja perinnetoiminnasta kertova kirja Henki elää! sai hyvän vastaanoton ja painos on lähes loppuunmyyty.
Toisen painoksen tarpeesta on käyty keskusteluja ja päätökset siitä tehdään kevään mittaan.
Kirjan toimituskunnalla oli kirjaa tehdessä tieto, että kirjaan liitetyssä, 1960-luvulla kootussa pataljoonan henkilöstöluettelossa on joidenkin henkilöiden kohdalla väärä syntymäaika tai asuinpaikkakunta.
Siitä, kenen tiedoissa on virheitä, ei kuitenkaan ollut tietoa. Toimituskunta toivoo, että mikäli luettelosta löytyy jokin virheellinen tieto, siitä ilmoitettaisiin toimituskunnalle. Löytyneet virheet korjataan henkilöstöluetteloon myöhempää käyttöä varten.

Yhteydenotot sähköpostitse tai puhelimitse:

Ossi Kamppinen
ossikamppinen@gmail.com | 040 581 1067


Lisätty: 24.07.2018

Juureni ovat Räisälässä - matka-avustus stipendi

Säätiö tukee nuorten tekemiä Räisälän matkoja 200 € matkastipendillä.
Ohjeet ja myöntämisperusteet seuraavassa: hakulomake ja -ohjeLisätty: 17.05.2018

Räisälää venäläisessä nykymediassa

Räisäläisessä 5/2017 on kerrottu venäläistoimittaja Lev Kalinichenkon hankkeesta laatia verkkoon katsaus suomalaisesta Karjalankannaksesta ja sen kirkkoarkkitehtuurista, jolloin Lumivaara, Kaukola ja Räisälä sekä niiden kirkot ja entisen suomalaisasujaimiston ja nykyasukkaiden kanssakäyminen ovat erityisesti toimittajan kiinnostuksen kohteina.

Kyseinen katsaus on ilmestynyt venäjäksi osoitteessa http://kirkhi.zapovednik.space/. Räisäläisten Säätiö on käännättänyt Räisälää koskevan osan suomeksi ja tehnyt tekstiin aiheelliseksi katsomansa täsmennykset ja huomautukset, jotka on toimittajan kanssa sovittu vietäväksi myös venäjänkieliseen alkuperäisversioon. Monivaiheisen sähköpostien vaihdon jälkeen Säätiön huomautukset on nyt hyvässä yhteisymmärryksessä otettu huomioon, ja Räisälää koskeva osa on nyt nähtävissä ja luettavissa samansisältöisenä venäjäksi yllämainitussa nettiosoitteessa ja tällä kotisivullamme.

Seuraavassa suomennos "Juhani oli täällä"- katsauksen Räisälä-osiosta räisäläisten tutkittavaksi. http://raisala.fi/kirkot-kannas.htmlLisätty: 22.11.2017

Uusin räisäläinen kyläkirja Kotiseutumatkojen Siirlahti on
Vuoden 2017 karjalainen kyläkirja!

Elokuussa 2017 ilmestynyt Siirlahden koulupiirin kylätoimikunnan julkaisema kolmas kyläkirja Kotiseutumatkojen Siirlahti sijoittui ykköseksi Karjalan Liiton vuoden 2017 karjalainen pitäjä- tai kyläkirjakisassa, johon tänä vuonna osallistui kaksitoista kirjaa. Valinnan suoritti Karjalan Liiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Pertti Hakanen, ja voittaja julistettiin Karjalatalossa pidettyjen karjalaisten pitäjämarkkinoiden yhteydessä 18.11.2017.

"Kirjassa on nykypolvien kotiseuturetkien kuvauksia ja tunteellisia tarinoita. On helppo samaistua tarinoiden vietäväksi ja eläytyä matkaamaan ikäänkuin yhtenä matkalaisista", perusteli Pertti Hakanen valintaansa. Hän piti kirjan vahvuutena siitä huokuvaa emotionaalista lähestymistapaa kotiseutumatkojen kuvauksissa ja myös toimituskunnan pyrkimystä tiettyyn, kaikille Karjalaan kotiseutumatkoja tehneille tuttuun maanläheisyyteen.

Lisää aiheesta:   Karjalan Liiton sivuilla


Toimituskunta työsti sisältöä lukuisissa palavereissa. Tässä ollaan jo "loppusuoralla" Hämeenlinnassa.


"Kotiseutumatkojen Siirlahti"-kirjan toimituskunta kirjan valmistujaisissa Humppilassa 24.9.2017. Kuvassa vasemmalta Kauko Jaakkola, Maija Jaakkola, Ossi Kamppinen (toim.), Arja Keskinen, Veikko Malaska, Risto Luukkanen ja Antti Kuisma. (Toimituskuntaan kuulunut ja sairasvuoteellaan teoksen kieliasun tarkastanut Maija-Liisa Varila menehtyi kirjan painatusvaiheessa).


Vuoden karjalainen kirja ja Vuoden karjalainen pitäjä- ja kyläkirja julkistettiin Karjalatalolla Karjalaisilla pitäjä- ja sukumarkkinoilla 18.11.2017. Kuvassa vasemmalta Petri Liski, Eeva-Kaisa Linna, Ossi Kamppinen, Antti Kuisma, Leena Korppoo ja Pertti Hakanen. (Kuva Saija Pelvas)

Selaillessaan valmista teosta toimituskuntaan kuuluneista tuntui, että olimme onnistuneet tehtävässämme, ja valinta vuoden karjalaiseksi kyläkirjaksi vahvisti tämän.

Siirlahden koulupiirin kylätoimikunta kiittää lämpimästi kaikkia kirjan tekoon eri tavoin osallistuneita. Kiitokset kaikille kirjan toimituskunnan käyttöön tekstejä ja valokuvia luovuttaneille, kuvia, tekstejä ja kirjan ulkoasua työstäneille ja tarkistaneille, kirjan toimittamista ja julkaisua taloudellisesti tukeneille sekä kaikille kotiseutumatkailijoille kolmen vuosikymmenen ajalta. Teimme yhdessä hienon kirjan!Lisätty: 28.09.2016